Oldal kiválasztása

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a csucsmeglepi.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének Vásárló általi használatának feltételeit. Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és kifejezetten elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet a jelen ÁSZF tartalmával, úgy nem jogosult a webáruház tartamának megtekintésére és a rendelés leadására.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a Weboldal láblécéből vagy a következő linken keresztül:

https://csucsmeglepi.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A Weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1, Szolgáltató adatai

Szolgáltató 1:

Név: Duhiné Jámbor Brigitta E.V.
Nyilvántartási szám: 54859997
Adószám: 56226678-1-43
E-mail cím: info@csucsmeglepi.hu

Szolgáltató 2:

Név: Duhi Zoltán EV.
Nyilvántartási szám: 56403774
Adószám: 57751458-1-43
Bankszámlaszám: 11773346-00918172
E-mail cím: info@csucsmeglepi.hu

2, Vásárló

Vásárló mindazon személy, aki a csucsmeglepi.hu Weboldal igénybevételével elektronikus úton leadott megrendeléssel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

3, SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Vásárló által a www.csucsmeglepi.hu internetes oldalon keresztül a Szolgáltató részére megküldött, a Weboldalon elérhető termékre vagy termékekre (a továbbiakban: Termékek) leadott megrendelés, valamint az ahhoz kapcsolódó a Szolgáltató által nyújtott további szolgáltatások megrendelése és leszállítása.

4, A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

4.1. Termékek

A csucsmeglepi.hu Weboldalon elérhető Termékek jellemzően a Vásárló igényei alapján személyre szabottan legyártott termékek. A Termékek jellemzően egyedileg megszemélyesíthetőek. A személyre szabható Termékeknél a Vásárlónak lehetősége van a megrendelni kívánt terméket egyedileg megszemélyesíteni a Termék megrendelése során saját képpel és/vagy saját szöveggel a Termék kosárba helyezését megelőzően.

Amennyiben a Vásárló kép és/vagy szöveg megadása nélkül adja le a megrendelést az általa kiválasztott Személyre szabható termékre, úgy kifejezetten kijelenti hogy, nem kéri a Személyre szabható termék megszemélyesítését. Ebben az esetben a Szolgáltató saját belátása szerint mérlegeli, a személyre szabható termék megszemélyesítés nélküli kiszállítását, vagy az esetleges további információ kérelmezését a Vásárlótól a megrendelés teljesítése érdekében.

A személyre szabható Termékek esetében a megszemélyesítéshez szükséges kép és/vagy szöveg utólagos módosítására kizárólag a Szolgáltató által írásban jóváhagyott módosítási kérelem esetében van lehetősége a Vásárlónak. A módosítás jóváhagyását vagy elutasítását a Szolgáltató saját belátása szerint bírálja el a rendelés feldolgozásának előre haladtától függően.

A csucsmeglepi.hu Weboldalon elérhető Termékek a Szolgáltató partnerei (gyártó) által biztosított termékek. A Szolgáltató nem tart saját raktárkészletet, saját raktárkészlet tartására nem kötelezhető. A csucsmeglepi.hu Weboldalon leadott megrendelések közvetlenül a Szolgáltató partnereitől (gyártó) érkeznek, legtöbb esetben külföldről (Távolkeleti országok, Anglia, Németország, stb.). Ugyanakkor Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint raktárkészletet képezzen bizonyos helyzetek esetében a szolgáltatás minőségének növelése érdekében.

A csucsmeglepi.hu Weboldalon leadott megrendeléseket a Szolgáltató jellemzően továbbítja partnere felé. A Szolgáltató partnere a Szolgáltató által biztosított adatok alapján legyártja a terméket, amit a Szolgáltató nevében kiszállíttat a Vásárló címére.

A Szolgáltató a partnereit saját belátása szerint választja meg, és a közvetítő tevékenységéhez kapcsolódó díjat is saját belátása szerint határozza meg. A Weboldalon feltüntetett Termék ár minden esetben tartalmazza a Szolgáltató közvetítői díját, esetleges vám vagy vámkezelés költségét.

A Vásárló a rendelés leadásával egyidejűleg kifejezetten kijelenti, hogy a 4.1. pontban meghatározottakat megértette, és elfogadja.

4.2. Regisztráció

A Weboldal tartalmának jelentős része elérhető minden Vásárló számára, regisztráció nélkül. A Vásárlónak lehetősége van regisztrálni a Weboldalra a rendelés leadása során a Pénztár oldalon, vagy leadhatja a megrendelést regisztráció nélkül is.

A Vásárlói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2. Megrendelés

A megrendelés feldolgozása

A Szolgáltató minden esetben törekszik a megrendelés mielőbbi feldolgozására, és teljesítésére.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon legfeljebb 24 órán belül elkezdődik. Amennyiben a megrendelés munkaszüneti napon érkezik meg a Szolgáltatóhoz, a megrendelések feldolgozása legfeljebb a következő munkanapon 24 órán belül elkezdődik.

A megrendelés átlag feldolgozási ideje 4 munkanap. A megrendelés feldolgozási ideje tartalmazza a megrendelt termék gyártását, megszemélyesítését.

A Vásárlónak lehetősége van bármilyen időintervallumban megrendelést leadnia.

A megrendelés teljesítése

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem a Szolgáltató, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

4.3. Termékek ára

A Weboldalon megjelenített Termékek vételára a Termékek bruttó ára. A termék vételárán felül a Vásárlót kizárólag kiszállítási díj terheli, amit a rendelés leadása során előzetesen, a pénztár oldalon külön feltüntet a Szolgáltató. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A Termékek ára nem tartalmazza a díszdoboz költségét. Ez alól kivételt képez, ha a Szolgáltató a Termék oldalon külön feltünteti, hogy az adott Termékhez ajándék vagy ingyenes díszdoboz jár. Díszdoboz egyes termékek esetén külön díj ellenében rendelhető külön Termékként, vagy a Termékek oldalán. A szállítási díj a kiszállítás típusának kiválasztása után a vásárlás végén adódik hozzá a termék(ek) árához, attól függően, hogy a Vásárló milyen szállítási módot választ ki.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Weboldalon megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

4.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal jeleznie kell a Szolgáltató felé, az adatok javítása érdekében.

A rendeléssel kapcsolatos módosításra kizárólag a Szolgáltató által írásban jóváhagyott módosítási kérelem elfogadása esetén van lehetősége a Vásárlónak. A módosítás jóváhagyását vagy elutasítását a Szolgáltató saját belátása szerint bírálja el a rendelés feldolgozásának előre haladtától függően.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5. Fizetés

A Weboldalon bankkártyás, és banki átutalásos fizetés áll rendelkezésre:

Bankkártyás fizetés estén: Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Weboldal Szolgáltatójához nem jutnak el. A szolgáltatást a Stripe Inc. nyújtja.

Amennyiben a Vásárló a bankkártyás fizetést választotta fizetési módként, a megrendelés leadása során a Stripe által biztosított fizetési űrlapon lehetősége van biztonságos bankkártyás fizetésre. Itt a Vásárlónak lehetősége van bankkártyája adatainak megadásával bankkártyás fizetésre, vagy a Stripe által kínált egyéb fizetési móddal teljesíteni a fizetést . Sikeres fizetés után a Vásárló átirányításra kerül a sikeres megrendelés oldalra, ahol megerősítő üzenetet kap a sikeres megrendelésről, és fizetésről. A Megrendelés „Feldolgozás alatt” státuszra vált, és a Szolgáltató megkezdi a rendelés előkészítését . Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

Banki átutalás esetén: Amennyiben a Vásárló a banki átutalást választotta fizetési módként, a megrendelés leadása után megjelennek a banki átutaláshoz szükséges Szolgáltatói adatok, és ezzel egyidejűleg a Vásárló által megadott e-mail címre is továbbításra kerülnek. A fizetés beérkezéséig ez esetben „Fizetésre vár” státuszba kerül a megrendelés. A megrendelés árának kiegyenlítését követően a Szolgáltató megkezdi a rendelés előkészítését, a megrendelés pedig „Feldolgozás alatt” státuszra vált. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

A Vásárló hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vásárló kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vásárló hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja és lehetőségeihez mérten kezeli.

4.7. Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek sikeres kiszállítása után legfeljebb 24 órán belül számlát küld a Vásárló által megadott e-mail címre.

4.8. Szállítás

A szállítást a Szolgáltató a Vásárló által megadott szállítási címre legtöbb esetben az Express One logisztika igénybevételével teljesíti. Ritkább esetben -bizonyos megrendelések esetén- a szállítást a Magyar Posta végzi. A szállítást végző pontos logisztikai cég személyét befolyásolhatják a következő tényezők: rendelt termék, a Szolgáltató gyártó partnerei által kínált elérhető logisztikai megoldások, logisztikai túlterheltség, stb.. A Szolgáltató a Vásárló külön kérése esetén további tájékoztatást nyújt az adott megrendelés kiszállítását végző logisztikai cég személyéről.

A Szolgáltató a Vásárló külön kérése esetén a megrendelt termék legyártását, és kiszállítást végző logisztikai cégnek történő átadást követően egyedi csomag nyomon követési számot biztosít a Vásárlónak.

A Szolgáltató törekszik arra – ugyanakkor nem garantálja-, hogy a csomag egyedi nyomon követési számát, és annak használatának módját külön kérés nélkül is biztosítsa.

 A Weboldalon leadott rendelések kiszállítása a hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történik.

A Szolgáltató kizár minden nemű felelősséget a Vásárló önhibájából bekövetkező sikertelen kézbesítésből eredő károkért. A Vásárló kizárólagos felelőssége a csomag vásárlásnál megadott szállítási címen történő rendelkezésre állás a megrendelés kiszállításának időpontjában.

Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Ha a Vásárló nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár még egyszer, megkísérli az átadást a következő munkanapon.

Amennyiben mindkét kézbesítési kísérlet sikertelen, a csomag megsemmisítésre kerül, a rendelés pedig teljesítettnek minősül. Kétszeri sikertelen rendeléskor megadott szállítási címre történő kézbesítési kísérletet követően a Szolgáltatónak nem áll módjában a már legyártott termék tárolása, és esetleges újra kiszállítása.

A Vásárló, az önhibájából bekövetkező kétszeri sikertelen kézbesítési kísérlet miatti megsemmisítésből eredő károkért visszatérítésre vagy kártérítésre nem jogosult.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele megtörténik, a Vásárlónak kötelessége ellenőrizni átvételkor a csomagolás esetleges sérülését. Amennyiben a csomagoláson sérülést, illetéktelen felbontást tapasztal, a futárszolgálattól köteles jegyzőkönyvet kérni. A szolgáltató csak jegyzőkönyvvel tud elfogadni olyan sérülési reklamációkat, amely a csomagoláson fellelhető.

A csomag átvétele után tapasztalt sérüléseket, hiányosságokat, minőségi hibákat a Vásárlónak haladéktalanul, az átvételt követő maximum 24 órán belül jelezni kell a Szolgáltató felé. A Szolgáltató az esetleges hiányosságokat és minőségi hibákat kivizsgálja, és jóváhagyást követően javítja vagy pótolja.

Egy megrendelésben leadott több termék esetén előfordulhat, hogy a megrendelésben szereplő termékek külön csomagként kerülnek kiszállításra. A Vásárlót ilyen esetben is kizárólag 1 -a már korábban fizetett – kiszállítási díj terheli.

A Szolgáltatónak nem áll módjában a kiszállítás pontos időpontját befolyásolni, vagy módosítani. Bármi nemű kézbesítéssel kapcsolatos problémában kizárólag a kiszállítást végző logisztikai cég tud pontos felvilágosítást adni, vagy esetleges alternatív megoldást felajánlani. A Szolgáltató vállalja, hogy törekszik közre működni a sikeres kézbesítés elősegítése érdekében, ugyanakkor a Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltatónak korlátozottak a lehetőségei a logisztikai cégek szolgáltatásaival kapcsolatban.

4.8.2. Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje a termék típusától és a választott szolgáltatástól függően változó.

Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 60 ( azaz hatvan napon) belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Vásárló a rendelés leadásával egyidejűleg kifejezetten kijelenti, hogy a rendelés szállítási határidejét megértette, és elfogadja.

Amennyiben a megrendelt termék nem érkezik meg 60 napon belül a vásárló részére – azaz nem történt kézbesítési kísérlet – úgy a megrendelés „elveszett csomagnak” minősül. Elveszett csomag esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló kérése alapján újra elküldi a megrendelést, vagy teljes visszatérítést tesz lehetővé.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

5, Reklamáció

A Vásárló a termék hibája miatt reklamációt nyújthat be a Szolgáltatónak a termék kézhez vételét követően maximum 24 órán belül. A reklamációt megteheti e-mailben az info@csucsmeglepi.hu címen, jelezve a megrendelő adatait, megrendelés számát, és a hiba pontos okát lehetőség szerint fotókkal alátámasztva.

A szolgáltató legkésőbb 72 órán belül kivizsgálja a beérkezett reklamációkat és amennyiben az a Szolgáltatónak felróható hiba, a terméket kicseréli hibátlan termékre, vagy maradéktalanul visszatéríti a vásárlás teljes összegét.

A Szolgáltatónak felróható hibák: termék sérülése, minőségi hibája, szolgáltató más szövegezéssel/képpel készítette el a terméket mint a megrendelő a megrendelésben kérte, nem ugyanazt a terméket kapta mint a webáruházban a képeken szerepel és arról a szolgáltató előzőekben nem tájékoztatta, egyéb a termék minőségét érintő hibák.

A Vásárló által, tévesen, elírt, elrontott megrendelésekért felelősséget nem vállal, a gyártást termékek összekészítését a megrendelésben szereplő adatok alapján készíti. Az így elkészült termékek költségét igény szerinti újragyártását a megrendelő kötelessége megtéríteni.

Amennyiben a Szolgáltatónak felróható a hiba, a Szolgáltató vásárló kérésére haladéktalanul, a kivizsgálást követően visszahozatja és kicseréli a terméket legfeljebb hatvan napon belül.

5.1 Elállási jog

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató vagy annak megbízottja, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

A Szolgáltató a megrendelésben megadott szövegek, képek, képi anyagok, helyességét, a képi anyagok szerzői jogát nem vizsgálja, az a Vásárló felelőssége és tulajdona, megrendelés elkészülte után a képi anyagokat, szöveg, grafikai anyagokat 6 hónap leteltével automatikusan törli saját rendszeréből.

6, SZAVATOSSÁG

6.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Az elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén és fényképes bizonyításán túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval és a gyártóval egyaránt közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával (Szolgáltató partnere) szemben gyakorolhatja.

A Vásárló termékszavatossági jogának érvényesítése esetén köteles a Szolgáltató felé fordulni. A Szolgáltató az eset kivizsgálását követően elbírálja, hogy a termékszavatossági igényt saját hatáskörben kezeli – azaz javítja vagy visszatéríti a termék értékét a vásárló részére – , vagy kiadja a gyártó partner elérhetőségi és egyéb adatait, a vásárló termékszavatossági jogának érvényesítéséhez. A Szolgáltató partnerei, és annak adatai minden más esetben üzleti titoknak minősülnek.

A gyártó (Szolgáltató partnere) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Szolgáltató partnere) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

6.4. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti az info@csucsmeglepi.hu email címen.

7, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Amennyiben a Szolgáltató a Vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak úgy azt köteles megindokolni és a Vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. A Szolgáltató köteles megadni a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét.

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail: info@csucsmeglepi.hu

A Szolgáltató területileg illetékes Területi Főfelügyelősége:

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: (1) 450-2598

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

ÜgyfélfogadásHétfő: 9:00-12:30
Kedd: 9:00-13:00 ; 14:00-16:00
Szerda: 13:00-16:00
Csütörtök:9:00-13:00 ; 14:00-16:00
Péntek: 10:00-12:00

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszukat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetője részére. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszukat személyesen is közölhetjük a Szolgáltatóval. A Szolgáltató az e-mailen vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 30 napon belül a vásárló részére elküldeni.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság

A Fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

Békéltető Testület

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Amennyiben a Vásárló fogyasztói panaszát a szolgáltató elutasítja, úgy a Vásárló a Szolgáltatóval szemben jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet a Vásárló lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

– a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a fogyasztó vitában áll;

– ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

– a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;

– a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

– a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

– tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. Végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Bírósági eljárás

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

– az eljáró bíróságot;

– a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

– az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

– azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem)

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

Online vitarendezési platform

2016. február 15-én az EU Bizottsága egy új, bíróságon kívüli vitarendezési platformot indított. A platform lehetővé teszi a fogyasztók számára internetes vásárlással kapcsolatos vitáik gyors, bíróság nélkül történő rendezését.

Magyarország is köteles ún. online vitarendezési kapcsolattartó pontot működtetni, ahol minimum két tanácsadónak kell rendelkezésre állnia, akik segítik a vitás feleket, ha az eljárással kapcsolatban kérdésük merülne fel. Ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el.

Az Online vitarendezési platform itt érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Megkeresését az info@csucsmeglepi.hu email címen várjuk.

8, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9, TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10, FELHASZNÁLÁS TOVÁBBI FELTÉTELEI

10.1. Felelősség

Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Weboldal kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

10.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Weboldal, valamint a Weboldal keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Weboldal szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.csucsmeglepi.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

2023.12.01.

10 % kedvezmény

 

Iratkozz fel a hírlevelünkre, és zsebelj be egy 10 %-os kedvezményt a következő rendelésedhez!

Elküldtük a kedvezményes kuponkódod. Nézd meg az email-jeidet!